Regulamin

1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis spajaszan.pl, należący do firmy Eurohost z siedzibą w Krakowie, Polska. Eurohost udostępnia swój Serwis Użytkownikowi odwiedzającemu stronę internetową www.spajaszan.pl.

1.2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień poniższego Regulaminu.

2. Prawa autorskie


2.1. Baza firm spajaszan.pl zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne materiały.

Użytkownicy Serwisu spajaszan.pl zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych bez zgody Eurohost jest zabronione.

2.2. Użytkownik umieszczając ofertę firmy oświadcza niniejszym iż nie łamie praw autorskich, np. nie są to kopie ofert osób trzecich.

3. Korzystanie z Serwisu


3.1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami zawartymi na stronach Serwisu oraz w celu umieszczenia oferty przez osobę do tego uprawioną. Użytkownik nie może posługiwać się danymi osobowymi innej osoby bez jej zgody.

3.2. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Serwisu lub na innych Użytkowników Serwisu. Wszelkie wpisy niezgodne z Regulaminem będą usuwane z Serwisu bez ostrzeżenia.

3.3. Każdy użytkownik może zgłosić stronę do Bazy Firm spajaszan.pl. Internauci zgłaszają do Bazy Firm propozycje firm, korzystając z formularza na stronie http://spajaszan.pl/dodawanie-firmy

3.4. Nie dodajemy do Bazy Firm posiadających stron w budowie, niezawierających prawie żadnej treści lub nie posiadających strony internetowej.

3.5. Proponowana oferta/firma musi być prawidłowo i dokładnie opisana, słowa kluczowe należy oddzielić przecinkami i nie wolno ich powtarzać.

Opis firmy musi dotyczyć tylko działalności firmy, nie wolno w opisie, słowach kluczowych, tytule podawać znaków specjalnych, danych kontaktowych, cen, sloganów reklamowych itp.

Opis i oferta firmy nie mogą składać się ze zlepku słów kluczowych. Nie dodajemy firm bez opisu.

3.6. Serwis spajaszan.pl zastrzega sobie prawo do akceptacji bądź odrzucenia ofert/firm zgłoszonych do Bazy Firm.

Powodem odrzucenia może być niezgodność tematyki serwisu z kategorią Bazy Firm, niezgodność z polskim prawem, nieosiągalność witryny w momencie moderacji, nieprawidłowy wpis, erotyczna oferta firmy itp.

3.7. Baza Firm spajaszan.pl zastrzega sobie prawo do edycji Państwa opisu, oferty, oraz słów kluczowych w celu dostosowania wpisu do wymogów naszego Serwisu. Edycja zgłoszenia może polegać na: poprawieniu błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, skróceniu ilości znaków w opisie, zmodyfikowaniu oferty, usunięciu zabronionych elementów tekstowych.

3.8. Założenie konta na w Bazie Firm spajaszan.pl jest równoznaczne w wyrażeniem zgody na otrzymywanie droga mailową informacji od administratora Serwisu.

Administrator Bazy Firm nie doda oferty/firmy jeśli do jej dodania został użyty mail fikcyjny, nieistniejący lub nieprawidłowy.

4. Zobowiązania Użytkownika


4.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów tego Regulaminu.

4.2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych zgłaszanej firmy.

4.3. Użytkownik wykorzystujący Serwis w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym Regulaminem lub mający negatywny wpływ na pracę Serwisu lub na innych Użytkowników Serwisu zostanie usunięty bez uprzedzenia. W uzasadnionych przypadkach może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

4.4. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację powyższego regulaminu. Jeśli użytkownik nie zgadza się z zawartymi tu ustaleniami Użytkownik nie może dodać firmy do bazy firm spajaszan.pl.

5. Brak gwarancji


5.1. Eurohost zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Eurohost nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad lub przerw.

6. Ograniczenie odpowiedzialności


6.1 Eurohost nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

6.2. Eurohost nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego funkcjonowania Serwisu lub z powodu przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

7. Postanowienia końcowe


7.1. Eurohost zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 3 lutego 2016 do odwołania.

Zmiany zostaną opublikowane na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt na e-mail/telefon/adres podany na stronie w zakładce kontakt.