Przedszkola

Żłobek ISKIERKI

Naszym głównym zadaniem jest wsparcie wszechstronnego rozwoju twojego dziecka oraz odkrywanie jego potencjału podczas codziennych aktywności w naszej placówce. Poprzez zabawę staramy się uczyć i przekazywać podstawowe wartości, które ukszt(...)